Presentació

La Oficina Ambiental de la Universitat Miguel Hernández (UMH) és una unitat administrativa de Servei consultiu i d’assessorament en matèria ambiental, que tracta de sensibilitzar al seu torn a la comunitat universitària.

Funcions:

  1. Portar l’educació ambiental a tota la comunitat universitària.
  2. Assessorar en la gestió de residus.
  3. Fomentar la tecnologia i investigació ambiental.
  4. Millorar la qualitat ambiental tant de la Universitat com de l’entorn més pròxim.

Estructura:

  • Comité de Política Ambiental.
  • Vicerrectorado
  • Área de Medio Ambiente.

Sistema de Gestió Ambiental Certificat ISO 14001

aenor_sello_pequeno

La UMH, a través de la Oficina Ambiental, compta amb la Certificació Internacional ISO 14001:2004 d’AENOR per a les activitats de sensibilització ambiental i voluntariat, així com per al seguiment de la gestió dels residus perillosos.

L’Oficina Ambiental ha aconseguit aquesta certificació després de la implantació i manteniment d’un sistema de gestió ambiental. Per a la concessió del certificat, l’empresa externa AENOR va realitzar auditories en els diferents campus de la UMH i va verificar que les activitats s’exerceixen amb el màxim respecte pel medi ambient i, per tant, estan d’acord amb la legislació ambiental així com amb els compromisos adoptats en la Política Ambiental de l’OA i la UMH. Els Aspectes Ambientals i el Programa Ambiental de l’Oficina Ambiental estan a l’abast per a consultes.

22 de juliol 2020